Chi tiết sản phẩm

DẦU ĐẬU PHỘNG THÀNH MƯỜI


Giá đang cập nhật
 
0 đã mua
  • -
  • +
Thêm vào giỏ hàng

Sản phẩm: DẦU ĐẬU PHỘNG THÀNH MƯỜI

Sản xuất và đóng chai tại: HỘ SẢN XUẤT NGUYỄN THÀNH MƯỜI

Địa chỉ: Thôn Thuận Nhứt, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Sản phẩm đã được cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ số 4-2020-50074 ngày 30/11/2020

KẾT QUẢ PHẦN TÍCH SẢN PHẨM

1. YÊU CẦU CẢM QUAN

Tên chỉ tiêu

Mức quy định
1. Màu sắc Vàng nhạt
2. Mùi Đặc trưng của sản phẩm
3. Vị Vị đặc trưng của sản phẩm, không có vị lạ
4. Trạng thái Lỏng sánh


2. YÊU CẦU LÝ HÓA

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính Mức quy định
1. Tạp chất không tan % khối lượng <=0,05
2. Chỉ số axit mg KOH/gam dầu <=4,00
3. Hàm lượng xà phòng % khối lượng <=0,005
4. Chỉ số xà phòng hóa mg KOH/gam chất béo <=196
5. Chỉ số peroxyt Mili dương lượng oxy hoạt hóa/kg <=15
6. Chỉ số Iot g/100 gam <=120


3. YÊU CẦU VI SINH VẬT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính Mức quy định
1. Tổng số vi sinh hiếu khí CFU/gam <=103
2. Coliform CFU/gam <=10
3. E.Coli CFU/gam <=3
4. Staphylococcus aureus CFU/gam 0
5. Salmonella CFU/gam 0
6. Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc CFU/25gam 0